Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119 ■)
Art. 3, mits voldoende aan de volgende voorwaar-
den.
Hij zal van zijn voornemen aan het Gemeente-
bestuur schriftelijk kennis geven , met overlegging
1®. Van het programma van hetgeen, waarin
hij zich voorstelt ortderwijs te geven of te
doen geven.
2®. Van een bewijs van bekwaamheid, hetwelk
zal bestaan :
«. Voor het lagei- onderwijs, waardoor ver-
staan wordt het onderwijs aan kinderen be-
neden de twaalf jaren, in^ lezen, schrijven ,
rekenen en de eerste beginselen van spraak-
kunst, geschiedenis en aardrijkskunde, —in
eene verklaring, af te geven door de Com-
missie in Art. 6 vermeld , dat hij de ver-
eischte kundigheid bezit in die wetenschap-
pen, waarin hij verlangd heeft geëxamineerd
te worden.
b. Voor het middelbaar en vopr alle ander
wetenschappelijk onderwijs, hetwelk niet
onder de benaming van hooger onderwijs
kan worden begrepen, — het zij in eene
diergelijke verklaring, als jvoor,,het lager
onderwijs vereischt wordt, hetzij in; Akade-
inische graden, op eene der Nederlandsche
Hooge scholen verkregen ; en
c. Voor het hooger onderwijs, in Akademi-
sche graden, op eene der Nederlandsche
Hooge scholen verkregen. ,
3®. Van een bewijs van goed gedrag , af te ge-
ven door de Gemeentebesturen van de plaat-
sen, alwaar hij ged,urende de drie laatste
jaren, zijn verblijf heeft gehouden.
Dit bewijs zal van den volgenden inhoud
zijn:
» Wij Burgemeester en Wethouders (Sche-