Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wij WILLEM, bij de gratie GODS Koniag
der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Alzooavvij in overweging genomen'hebben, dat
het van belang is den voet te bepalen, op welken
het geven van onderwijs zal worden geregeld , wel
voornamelijk met opzigt tot die iostellingen, welke
geeneri .onderstand uit eenige openbare kas genieten.
Zoóiiis hetyddat Wij , den Raad van State ge-
hoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
Hebben, goédgevöhden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij dezé,:
Art. 1. Het onderwijs is huisselijk of openhaar.
Art. 2. Het /jz«sse/yiv'iiï)nderwijs, gegeven wor-
dende , onder toezigt van ouders of voogden, aan
leden van'3één9<én hetzelfde huisgezin, is aan gee-
nerlei voorwaarden gebonden.
Art.' 3. Het openbaar onderwijs wordt gegeven:
1". In instellingen, welke door de zorg van het
algemeen Restuur of van Provinciale of
Plaatselijke Besturen zijn opgerigt, of door
dezelve, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk
onderhouden worden;
2". In instellingen, welke, door bijzondere per-
sonen opgerigt, door hen buiten bezwaar
van eene openbare kas onderhouden worden;
3". Door personen, hun beroep makende van
het geven van onderwijs aan leden van on-
derscheidene huisgezinnen.
Art. 4. Het onderwijs in eerstgenoemde instel-
lingen wordt door ons geregeld.
Art. 5. Het is eiken Nederlander geoorloofd
het lager , middelbaar of hooger onderwijs te geven
op de wijze, aangewezen onder N®. 2 en 3 van