Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page

SCHOOLWET TAH
..
:,.) , toL) . r;
Uitroeiend Bewind der Bataafsche Repu-
bliek rfoe^ tó «;e/e«ly!) .
Dal het Vertegénwoordigend Lickaam des
Balaafschen P^hij de Staatsre-
geling rjoorgeschreevén, (/t/ei'u/öogén hebbende;
Dat,- daar ingèUolgè hel 60*'' Art. van de al-
gemeene Beginselen dér Jicte van Staatsregeling,
de Maatschappij wil, dat de verlichting en be-
schaving (tndefr'' haaret Leden zo vtel mogelijk
worde bevocirdefd, het onderwijs in de laagere
Schooien^, als' %ijndë de eerste bron, waar uit
eene méër algirhèene heschuvtng en verlichting
kan voordvlhéijen, béhoort te worden geregeld,
ea aan bepaalde en eenpaarige JVetten verhonden;
Besloten en vé^btdé'^^ heefl, te arresteer en de
hier na volgendè bëpttalittgen.
■ Art. 1. Aan alle'Ingezetenen der Bataafsche Re-
publiek zal eene genoegzame gelegéhheid worden
verschafty om derzelver Kinderen behoorlijk onder-
wijs in de noodzakelijkste kundigheden des Men-
schelijken Levens te doen erlangen^.' ètt zülks tegen
betaaling van Weekeüjksche, Mäaiidelijksche, of
andere Schodlgelden ; wordende ten dien einde alle
Gemecnte-Belsttaïfi'èta gelak'5'om, bij aanhoudenheid,
Zorge tö dragen9 dat, binnen dëtzelver Gemeenten,
genoegzaame Schooien aanweïig zijn, en dat ook
de Kinderen van Bedeelden uit Armen-Cassen , in
1