Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 117 ■)
gedachte ondergeschikt en één hoofdbeginsel, dat
van vrije uitoefening, overal ten grondslage had
gelegd. Evenwel heeft dit beginsel in zooverre
beperkt moeten worden, als de welvaart en ze-
kerheid van den Staat dit vereischen, en wordt
daarbij aan Ons overgelaten , om, ter voldoening
van hetgeen Ons opgelegd is, in het geheele Rijk
een openbaar onderwijs te behouden, evenredig
aan de verstandelijke en zedelijke behoeften der
Natie , en hetwelk evenmin van de wisselvalligheid
der bijzondere inrigtingen afhankelijk is, als het
deszelfs oprigting en meest mogelijke ontwikkeling
belet.
Wij vertrouwen , dat het bijgaande ontwerp aan
die bedoelingen beantwoordt.
En hiermede, Edel Mogende Heeren , bevelen
Wij U in Godes Heilige Bescherming.
's Gravenhage, den 26 November 1829.
{gel.) WILLEM. ^