Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 112 ■)
minvermogende onbedeelden, door het plaatselijk
bestuur op A'aste tijden toegelaten. , ,
Art. 4. Voor bédeelden zal hetzelfde worden
gedaan door de armenbesturen,, welke de bedeeling
verstrekken ; terwijl,^ bijaldien deze zich hierdoor
te zeer bezwaard mogten achten, zij zich deswege
tot het bestuur der gemeente zullen moeten wen-
den , hetwelk, des noods, onder de nadere goed-
keui'ing van Heeren Gedeputeerde Staten, eene
doelmatige voorziening zal daarstellen.
Art. 5. Tot behoud van de verkregene kundig-
' heden y: voor zulken, die de dagscholen verlaten,
en, tot verdere beschaving, ook van andere in ja-
ren meer gevorderde personen, zal er overal, waar
zulks slechts eenigermate kan geschieden, zoodra
zich. daartoe een getal van zes leerlingen aanbiedt,
avondschool moeten gehouden worden, waarvoor,
door de plaatselijke autoriteit, na den school-op-
ziener te hebben gehoord, een evenredig schoolgeld
zal worden bepaald; blijvende de zorg voor de min-
vermogende onbedeelden en voor de bedeelden, op
den bij art. .3 en 4 gewilden voet, ook in dit op-
zigt , aan de plaatselijke besturen en armen-direc-
tiën ernstig aanbevolen, uw j; ,
Art. 6. Bijaldien,b het beloop der voorzegde
schoolgelden, benevens de vaste jaarwedde des on-
derwijzers , als zoodanig (met uitzondering van de
vrije woning), niet; bedraagtop scholen van den
laagsten rang, ten. mia^tß,j/300 ; op die van den
middelsten rang^ ten,minste ƒ400, en op die van
den hoogsten, rgngi.i.fea ,miiï?te/500 , zal het aan
die som ontbrekende uit de:, gemeentekas worden
voldaan. !rj»:ajiu
Art., 7. De Stedelijke regeringen, voor zoofveel
de stedelijke inrigtingen betreft, en de schouten en
gemeenteraden ten platten lande, zijn gehouden,
om bestendig, tijdig en behoorlijk te zorgen, of