Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 108 ■)
deelen, in eyenredigheid der onkosten , welke zg
hebben moeten maken , om zich van hunne respec-
tive woonplaatsen te begeren naar, en hun verblijf
te houden op de plaats, alwaar de extraordinaire
vergadering zal zijn.
Art. 26. De vergaderingen der commissiën van
onderwijs zullen gehouden rvorden , voor het Noor-
delijke gedeelte te Haarlem en voor het Zuidelijke
gedeelte te Rotterdam, op zoodanige plaatsen , en
op zoodanigen voet, als, overeenkomstig art. 6 van
het meergemelde reglement van den April 11.,
door het departementaal bestuur nader zal worden
bepaald en aangewezen.
Art. 27. De plaatselijke schoolcommissiën, aan-
gesteld volgens art. 10 van het reglement, zullen ,
door de respective gemeentebesturen , van de ver-
eischle lokalen, vuur, licht, schrijfbehoeften en
verdere benoodigdheden , worden voorzien.
Art. 28. Het departementaal bestuur, aan elk
en een iegelijk , dien zulks zoude mogen aangaan ,
de naauwkeurige observantie van dit reglement aan-
bevelende , en speciaal verbiedende alle directe en
indirecte tegenkantingen , die tegen de uitoefening
daarvan zouden mogen worden ondernomen , reser-
veert niettemin de ampliatie, alteratie en interpre-
tatie van hetzelve, zoo als in tgd en wijle, en
naar omstandigheden van zaken^ zal geoordeeld
worden te behooren. ' -i i- .J
Dat wijders nog door ons zijn gearresteerd de
volgende bepalingen? ■ .-J' > ■
Art. 1. De steden in-dit departement, ^lle be-
schouwd wordende te behèiórèn tot (lén eèfcsten rang,
wordt, des onverminderd, in die stéd^in, waar,
ingerolge art. 10 van het reglement, voor het lager
schoolwezen en onderwijs, gearresteerd bij publica-
tie van Hun Hoog Mogenden, den .3AP"! 1806,