Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 105 ■)
houden met het beramen van een concept-plad ,
tot ondersteuning van schoolmeesters-weduwen en
kinderen ; dit concept-plan geformeerd hebbende ,
zullen zij hetzelve inzenden bij het departementaal
bestuur, hetwelk daarvan zoodanig gebruik, lot
oprigling van een algemeen fonds len voorschreven
einde, zal maken, als het, tot bevordering dezer
goede zaak, in deszelfs wijsheid meest raadzaam ,
dienstig en uilvoerlijk zal oordeelen.
Art. 17. Aan de stedelijke regeringen en ge-
meentebesturen der plaatsen wordt aanbevolen, om,
zoo veel de omstandigheden dit gedoogen en moge-
lijk maken , bedacht te zijn op het beramen en ne-
men van maatregelen , of het aanmoedigen van de-
zelve , ter verbinding van arbeid- of industrie-scho-
len met de stedelijke armen-scholen, diakonie-scho-
len en die in de godshuizen, als ook met de open-
bare scholen op de dorpen en ten platten lande.
Arl. 18. De plaatselijke regeringen en gemeen-
tebesturen der overige plaatsen , zullen al de be-
stuurders, van, armen-fondsen aanbevelen, om gepaste
maatregelen te nemen, dat de kinderen der armen
om niet onderwijs genieten, en daarvan onafge-
broken gebruik maken. n .
Art. 19. Aan de gemeentebesturen in het al-
genieen wordt aanbevolen,. zorg ,te dragea voor de
verbetering en het Jbehooriijk onderhoud der ge-
boy wen,, tpt.dp ppenbaire scholen behoorende, als-
mede voor derzelver gezonde , brandstof sparende ,
en, gelijkmatige verwar»«ing , gedurende den winter,
over vy^eljte nader met'-dezelve.aal worden gelian-
4%ld , en ^ipdelijfcvQor'döliverdere benoodigdhoden
tQt het:geven van. onderwijs. ovl(.jb
) Art.^ W. Zij, die ,r ingevolge vandvorige, alge-
meene schoolwetten, een volledig getuigschrift
erlangd hebben , worden gerekend dadelijk te zijn
ingevallen in den tweeden rang der school-onler-
5'