Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 100 ■)
of wel, dat een werkelijk gebrek aan scholen
in zoodanig eene plaats zulks Torderde.
h. In de overige gemeenten zal geene lagere
school, buiten de vastgestelde, mogen be-
staan of opgerigt worden, zonder dat, uit
de deswege gevraagde en ingediende inlich-
tingen en bedenkingen van den school-opzie-
ner van het distrikt, zal gebleken zijn, dat
in zoodanige gemeente geene genoegzame ge-
legenheid tot onderwijs gevonden wordt.
c. Vrouwenschooltjes, alwaar onderwijs in het
spellen en lezen gegeven wordt, zullen niet
anders, dan na gevraagd en gunstig uitge-
bragt advies van den school-opziener van het
distrikt, of van de plaatselijke schoolcom-
missie , waar zoodanig eene bestaat, mogen
worden opgerigt; en wordt aan de onder-
scheidene regeringen en gemeentebesturen
aanbevolen, zorgvuldig toe te zien , dat het
aantal dezer schooltjes niet onmatig of on-
noodig worde vermenigvuldigd, en dat der-
zelver houderessen in het algemeen geene
kinderen aannemen boven de zes jaren, noch
ze boven die jaren op hare schooltjes hou-
den ; zorgende echter, dat^ er allerwegen
voorhanden zijn, geschikt, om zeer kleine
kinderen op te nemen en daardoor de ge-
wone scholen van deze te ontheffen.
d. Indien de gemeentebesturen, na gedane in-
stantie van den school-opziener van het dis-
trikt , in het weren van onwettig fungerende
onderwijzers niet genoegzaam werkzaam wa-
ren , zal hij zich daarover bij het departe-
mentaal bestuur vervoegen, hetwelk door
gepaste middelen de nakoming der wet exac-
telijk zal doen maintineren.
ArI. 11. Wanneer eenig openbaar school-on-