Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 ■)
bestuur te magtigen. In het geval, hiervo-
ren onder d gemeld , zal aan degenen, die
over den post van voorlezer en voorzanger
moeten disponeren, door hen ter bijwoning
van dit examen te noodigen, gelegenheid
worden gegeven , om onderzoek te doen naar
de geschiktheid der geëxamineerden tot het
waarnemen van zoodanigen post.
f. Uit de aldus geëxamineerden , zal de keuze
van een' school-onderwijzer door het gemeen-
tebestuur gedaan worden, bij welke keuze,
hetzij de post van voorlezer en voorzanger al
of niet met dien van school-onderwijzer worde
vereenigd , de meeste kunde en geschiktheid
zal worden in acht genomen ; zoo echter,
dat in allen gevalle geen minder kundige of
minder geschikte onderwijzer zal mogen wor-
den voorgetrokken , uit aanmerking van des-
zelfs meerdere geschiktheid tot eene der vo-
rengemelde kerkelijke bedieningen.
<j. De eigenaars van heerlijkheden zullen niet
gehouden zijn aan de bepalingen, vervat
onder d, e en f, maar, dit verkiezende ,
zonder eenige communicatie met andere,
of het doen afleggen van een nader examen
door de wettige sollicitanten of eenigen hun-
ner , na de ingekomene antwoorden van den
school-opziener, uit gemelde sollicitanten da-
delijk eene keuze doen, en den gekozenen
aanstellen, behoudens echter zoodanige reg-
ten en gebruiken, als vóór 1795 op onder-
scheidene plaatsen, bij het beroepen van
eenen schoolmeester , hebben stand gegrepen,
en gehouden aan het eerste gedeelte van lett.
e, ingevalle van het afnemen eens naderen
examens van de gezegde sollicitanten, hetzij
door den school-opziener, hetzij door een'
5