Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 ■)
door zij in de waarneming van de schooldienst zouden
kunnen worden verhinderd of tot andere belangen
geroepen.
Art. 4. De wijze van beroeping en aanstelling
van openbare school-onderwijzers in alle steden,
zoo grootere als kleinere, van dit departement,
hetzij aldaar, volgens art. 10 van het algemeen
reglement, almede vervat in de publicatie van Hun
Hoog Mögenden, van den April 1806, al of
niet eene plaatselijke schoolcommissie bestaat, zal,
met in achtneming van de bepalingen, bij de al-
gemeene schoolverordeningen van den 3<ï®" April
1806 deswege gemaakt, inzonderheid art. 13 en
17 der wet, en art. 18, 19 en 20 van het re-
glement, alsmede art. 15, 16, 17 en 18 der
verordeningen op de examens, worden geregeld
door een plaatselijk reglement.
Art. 5. Bij de vervulling eener opengevallen
openbare school-onderwijzersplaats, in de dorpen
en elders ten platten lande , zal de volgende re-
gelmaat worden in acht genomen:
«. De gemeentebesturen of eigenaren van heer-
lijkheden , in de publicatie van Hun Hoog
Mögenden, van den Junij laatstleden
breeder omschreven, zullen, zoodra zulk
eene school-onderwijzersplaats is opengevallen,
daarvan schriftelijk kennis geven aan den
schoolopziener van het distrikt, met opgave
der traktementen en emolumenten aan die
plaats verbonden , en met deszelfs voorken-
nis en overleg voorzien in de waarneming
van de schooldienst, totdat de vacature zal
zijn vervuld.
h. De gemeentebesturen of eigenaren van heer-
lijkheden zullen in de nieuwspapieren , die
daartoe het meest geschikt zijn , de vacature
doen aankondigen , met bijvoeging van zoo-