Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
PUBLICATIE van kei deparlementaai
bestmir van Holland, van den
: Maai t ^ J807, behelzende het huis-
houdelijk ^^fi^plreglement en de ^/«st,
sijicfdie. der '^cholen voor hetzelve de-,
: ' ■ .noiK..;:,
fi. <•.•■' 1- . ' • ■ i) .1'-i:
I, AM- lil , cu'ir-. -i .
departementaal .bestuur van Holland, doet
te wetenii,.!,, iu , "
Dat bij ajetr i,?0 , van jde wet voor het lager
schoolwezen eii ^oï^derwijs; in dit Koningrijk, ge-
arresteerd bij Hun Hoog Mögendien , den April
1806 , is vastgesteld,j dat al' de nadere en bijzon-
dere bepalingen ,- omtrent alles, wat he( lager
schoolwezen en onderwijs-üi de onderscheidene de-
partementen bijzonder iVPfdert, zullen worden ge-
regeld door een huishoudelijk schoolreglement,
door elke commi<5sie respectivelijk op. den voet van
art. ó van gemelde wet te ontwerpen' en aan te
bieden aan het departementaal bestuur, om door
hetzelve, na yvoorafgaand overleg met den Secre-
taris van Staat voor de binnenlandsche zaken , te
worden gearresteerd.
Dat voorts in art. 17, van de bijlage B., van
meergemelde wet, behelzende verordeningen op
het afnemen en afleggen der examens van degenen,
welke lager onderwijs begeeren te geven, wordt
gestatueerd, dat, ten einde aan de bepalingen,
in voorgaande artikelen vervat, te beter worde
voldaan, de scholen der kleinere steden en plaat-
sen , door de respective schoolopzieners en com-
missiën van onderwijs, zullen worden geklassificeerd
in scholen van den hoogsten , middelsten en laag-
sten rang, en deze klassiiicatie aan de goedkeuring
der departementale besturen onderworpen.