Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 91 ■)
om de vergelijkende eiamens, bij het toelaten van
onderwijzers voor bijzondere scholen van de tweede
klasse, in den regel bij te behouden , en om de
magtiging tot de toelating te doen verleenen door
den Gouverneur der provincie, met vrijlating even-
wel aan laatstgenoemden ambtenaar, om in omstan-
digheden , waarin het houden van een vergelijkend
examen niet doeltreffend, en alzoo aan bedenkingen
onderhevig mogt geacht worden , de stukken , vol-
gens art, 2 van Ons meergenoemd besluit, op te
zenden aan het departement van binnenlandsche
zaken, hetwelk alsdan de magtiging tot toelating ,
ook zonder gehouden vergelijkend examen, zal kun-
nen verleenen, gelijk zillks plag te geschieden.
Bevelende Wij voorts, dat de toelatingen, welke,
sedert het nemen van Ons meergenoemd besluit van
den 27»te" Mei 1830, mogten geschied zijn in strijd
met de tegenwoordige verklaring, herzien en nader
in verband met dezelve zullen behandeld worden.
Onze Staatsraad, ad interim, belast met de di-
rectie van het departement van binnenlandsche za-
ken , zal zorg dragen voor de uitvoering dezes,
welke in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's Gravenhage, enz.