Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT van den dS^^n Jiiguslus
\88J, betreffende het regt verstand
der artikelen J en 2 van het besluit
van den Mei J830, omtrent
het onderwijs. ,
Wij WILLEM, enz.
Op
het rapport van Onzen Staatsraad, ad interim
belast met de directie van het departement van
binnenlandsche zaken, van den Julij laatsl,,
n®. 84, nopens een, tusschen Onzen Staatsraad,
Gouverneur van Zuidholland en het stedelijk be-
stuur van Delft gerezen verschil, bij gelegenheid
der oprigting aldaar van nieuwe lagere scholen
verlangende Onze Staatsraad, Gouverneur voor-
noemd , uitlegging te bekomen van Ons besluit van
den 27»'«" Mei 1830, bepaaldelijk ten aanzien van
de toelating van lagere onderwijzers bij bijzondere
scholen van de tweede klasse ;
Overwegende, dat Wij, bij het nemen van op-
genoemd besluit, zijn uitgegaan van het algemeen
plaats hebbende en op de verordeningen voor het
lager onderwijs gegronde gebruik, volgens welk, in
iedere stad of gemeente , het getal der bijzondere
scholen van de tweede klasse is bepaald, in dier
voege, dat, bij het wegvallen van ééne dezer scho-
len , zich gewoonlijk vele personen voordoen, be-
reid om eene nieuwe soortgelijke school op te rig-
ten, en dat uit die personen, na gehouden verge-
lijkend examen, alsdan eene keuze gedaan wordt ;
Den Raad van State gehoord ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren ,
gelijk Wij verklaren bij deze, dat de bedoeling van
Ons besluit van den 27»ten Mei 1830 is geweest,