Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 61 --
magt, heeft mg geweigerd, en is zoo in zijn
ontwerp mislukt. Hij heeft het op zijn tijd
niet -voldoende afgemaakt gehad.
113.
Mijn zoon gedraagt zich heel goed; hij wordt
door alle brave geloofd, en zijne medeamptge-
nooten benijdden hem ook niet: hij verschaft
mij loutere blijdschap.
Toen deze, door de regen doornatte, en door
de lange, moeijelijke togt, die zij afgelegd had-
den, uitgeputte soldaten gelast werd, nog ver-
der te moeten trekken, bleven zij nog eeven
goeds moeds.
Wij hebben eenen grooten hekel aan een
mensch, die bij al zijne ondeugden, nog de
schijn aanneemt van braaf en deugdzaam te
wezen. Zou men zulk een niet eenen huiche-
laar of eenen fariseër kunnen heeten ?
114.
Het loon dergenen zijn een leedig hoofd,
een bedorven hart en de wroegingen van het
naberouw, die de tijd hunner jeugd verwaar-
loosden , en in losbandigheid doorbrachten, die
hen tot derzelv.er opleiding en vorming gege-
ven werd. Gefoltert door de verwijtende stem