Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 60 --
dus bevreemding, zoo zij zich der zake onkun-
dig hielden.
Ik heb dezer dage drukke bezigheden te ver-
rigten gehad, en ik heb die ook met haastige
spoed volbracht. Vroegtijdig gisteren vertrok
ik uit deze stad naar Keulen over den spoor-
weg , en kwam alhier binnen eenige uren aan.
Om mijne zaken te verrigten, had ik toen nog
overvloedige tijd; ik keerde van daag langs de-
zelfde weg terug, en was weder in deze stad
op den middag. s
In een prachtig kleed uitgedoscht, heeft hij
zich gisteren van de hem opgedragene last uit-
muntend gekweeten.
112.
Toen onze troepen in dit dorp rukten, en
er uit sommige huizen op haar geschooten
werd, liet hun aanvoerer den brand in het-
zelve steken.
Wij zijn door eenen koerier, alhier van
daag gepasseerd, verhaald geworden, dat het
oorlog op het punt staat van los te barsten:
dien ten gevolgen heerst in alle groote 's lands
oorlogsmagazijnen eene buitengewoone bedrij-
vigheid.
Ik heb hem deze zaak willen helpen uitvoe-
ren , maar hy vertrouwde al té zeer op zgn