Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 66 --
want gedraagt zich zeer dubbelzinnig jegens
mg.
' 104.
Wg lazen dezen morgen in een hedendaagsch
gezocht werk, en wy schiepen daarin veel genoe-
gen. Ik plag ook wel eens in romans te lezen,
die een alzins schaadlijke strekking hadden, maar
dit bevalt mij nu niet meer.
Die zich aan den wellust en ijdelheden overge-
ven, maken zich ongelukkig voor den tijd en
eeuwigheid. De deugd daarentegen maakt ons
•wezentlijk gelukkig, en brengt zekerlijk zijne
belooning met zich.
Het geschenk, dat dit meisje van wegens hare
naarstigheid ontving, verheugde hetzelve buiten-
gemeen; zij was daardoor enkele vreugde.
Wie zich aan het genot der zonde overgeeft,
wachten allerlei jammeren.
105.
Toen de dappere graaf van egjiond de Fran-
schen bij Grevelingen aantaste in 1558, riep hg
zijne manschappen toe, » ons is de zegen , mij
»volgt maar, wie eer en vaderland ter harte
» gaat." De Franschen leeden eenen volkomenen
nederlaag. — Deze kloeke held, wie het land
zooveel verpligt was, en zijnen koning altijd trouw
gediend had, wierd in 1568, door bestel des
wreeden hertogs van alva, op een moordschavot
gestraft voor zyne groote aan het land beweezene
\