Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 --
hij durft niet eens te spreken, als men hem iets
vraagt.
Daar is in deze gemeente honderd en een per-
sonen, die behoeftig zijn; daar is duizend en
een guldens, om die onder dezelve uittedeelen.
Toen de vroome Aartsvader jakob uit Haran
terug gekeerd was, zeide hij: » Ziet ik ben met
»mijn staf over de Jordaan gegaan, en nu
j) ben ik tot twee heeren geworden."
101.
Het verloren Paradijs is een digtstuk Mn.To:*s,
door denzelven in deszelfs blindheid vervaardigt.
De psalmen davios worden door ons hoog
geschat, om den rijkdom van echte godsdiens-
tige gevoelens, daarin te vinden.
De braadspitten, door ons voorleeden week
bij de sinids, die in de Waterstraat woonen,
en die te zamen in compagnieschap werken,
besteld, zijn nog niet klaar, daar zij het beno-
digde ijzer, dat daartoe dienstig is, ontbrekefi.
Wanneer wij de vermogens des geest, die ons
geschonken zyn, niet gebruiken, maar ons talent
in de aarde graven, dan zijn wij alle menschen ,
maar inzonderheid ons zelfs schadelijk.
Men moet zich eene zaak nooit schamen, wan-
neer het daarbij het v\are en het goede geldt.
102.
Deze week is alhier overleeden een oude grgs-
aard van negentig jaren, die het leven zat was,
en die mg gewoonlgk plagt te verhalen, hoe een