Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 --
»innerste van syn gemoedt voelt ouiuie roe-
» ren, en grondelyk bewegen ? Van waer komt
»dit ? ontwyfelik van niemant, als van de
» handt Codes zelfs, aen de welke eygen is door
»allerley beletzelen henen te dringen, en het
» binnenste des menschelyken gemoets rontsom-
» me te keeren, en krachtelyk te beroeren."
99.
De dappere veldheer D..... werd in de veld-
slag to O...... waar hij zich zoo uitmuntend kwijt-
te, twee i)aarden onder het lijf doodgeschooten.
Ik heb u heden morgen in het wassebeelden-
spel gezien staande in het midden uwer vrienden.
Deze jongë lieden zijn van een slecht gedrag,
en twistten menigmaal onder elkander. Die bra-
ve man vermaande hen zoo dikwijls, dat zij
zich goed onder elkander zouden verstaan, en
zeide hen vaak: wacht u toch, dat gij onder
malkander niet oneenig zijt, zijt geenlielhebbers
van het boze, en denkt immer bij alle uwe han-
delingen steeds aan God, die aller werken gade-
slaat, en het kwaad niet strafloos laat pleegen.
100.
Philippus heeft karel verzocht, om zijn huis
voor hem te verkoopen. Deze morgen heeft ka-
rel hem gemeld en bericht, dat Inj zijn huis
verkocht had.
Gij spreekt van dien man zooveel lof, maar
ik dunk, het is maar een zeer alledaagsch mensch;