Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 52 --
leer in heJJerer ^iclit deedt schijnen, scheen het
daar niet, alsof de menschelijke geest een ho-
ger \lucht nam , meerder vatbaarheid bekwam
en meer in staat scheen te zijn , om juister en
grondiger te kunnen oordeelen en te besluiten,
en kunst en wetenschap weeliger bloeide? Zoo
is het Kristendom uit haren aart zoo uitnemend
geschikt, om den mensch naar verstand en hart
beide gelukkig te maken! Zoo geeft zij aan zijn
geheel wezen de vereiste richting! Gelukkig
den staat, waar vorst en volk, overheid en on-
derdanen , zich echte beleiders daarvan betoo-
nen, en de leere daarvan zich ter richtsnoer
stellen in alle hunne gedragingen!
98.
Het geweten is eene inwendige stem, die door
God de menschen is ingeplant, en waardoor hij
als 't ware zelfs tot ons spreekt. Wanneer de
mensch iets kwaad heeft verricht, dan zwijgt die
stem ook niet. Onze Dichter j. cats zegt: »Is 't
» niet gantsch vreemt en seltsaem dat een mis-
»dadige, wetende dat syn rabauwerye ergens in
» een bosch ofte op een hye, en midtsdien bui-
» ten de ooge van alle menschen, by hem is be-
.» gaan geweest; wetende dat het ligchaem by
» hem vermoort, wel diep onder de aerde is ge-
» zet; wetende dat hy syn gedachten in een be-
» sloten boezem draagt. Dat hy (seg ik) even-
» wel 't eiken op alle voorvalle sittert en beeft,
» en byna op het ruysschen van elk bladt het