Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31 --
Ik verbied u niet boos te vjprden, wanneer
ik u zegge, wach u die toren te beklimmen,
want zulks ik gevarelijk.
De dappere piet hein, geboren te Delftshaf
ven, overrompelde ia den jare 1628 de Spaan-
sche zilveren vloot.
In het kleine stadje D.... vindt men verschei-
dene fabriken en trafiken, de katoenen goederen
van de katóen fabriken, die men hier heeft,
zijn goed en veel gezocht.
96.
Wie, die met eenig nadenken de geschiedenis
der wereld gadeslaat, valt het niet in het oog,
dat het Kristendom de heilrijkste invloed op de
beschaving en vereedeling des menschelijken ge-
slagts heeft uitgeoefend, en bedenkt daarbij niet,
dat de wgze regeerder der wereld in ditzelve ge-
geven heeft de schoonste proeve zijner wijsheid
en goedheid, Leide het menschdom bij de komst
van onzen verlosser niet iu een nacht van dwa-
ling en onkunde, terwijl ongerechtigheid en to-
meloze hartstochten allerwege de overhand had-
den ? Het Kristendom werd gestigt, en terwijl
de mensch in zijn ware, zedelijke toestand werd
ingeligt en tot zijnen maker en deszelfs ware be-
stemming werdt teruggeleidt, nam hij ook al-
lengskens zachter zeeden aan, en zijae vroegere
woeste barbaarsheid verdween.
97.
Ja, waar het Kristendom haren zetel vestigde,
waar zy , vrjjer van dwaling en bijgeloof hare
4*