Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 50 —
Schaam u deswege, en wach u voortaan, u niet
weder mijn rechtmatig misnoegen op de hals te
halen.
Deze man lochent het, het niet gedaan te
hebben, ofschoon er zooveel spr»kende bewgzen
tegens hem zijn.
De Heer M.... werd voorleden week door zij-
nen zoon, die te D.... op studie legt, onder an-
dere het volgende geschreven: »mgn vader! die
» mij zoo vele proeven van uwe toegenegenheid
» gegeven heeft, ontvang hiervoor bij deze mg-
» nen innig welgemeenden dank."
94.
In het onze Veder zeggen wij: »u is het
koningrijk."
Uw beider vriend is voorleden week met alle
zijne haven en bezittingen uit de haven van
Duinkerken naar de fVestindiën vertrokken.
Met door vrees bevange, of aan de krijgstugt
ontwendde soldaten kan een goede veldheer wei-
nig uitrichten.
Ingevolge hoger last zijn de notenboomen al-
hier, tegen betaling, omvergehouwen geworden,
en na de geweerfabriken verzonden geworden,
terwijl dit hout bijzonder dienstig is tot het ma-
ken der kolven der geweren.
95.
Mijn zoon I het is u vergund niet uit te gaan,
want het weeder zou uwer zwakke gezondheid
alzins schaadlijk zgn.