Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
—- 49 —
minsten zorg te dragen , dat datgene, wat men
leverdt, zijn zelfs werk is.
H 92.
In Egijpte, "in de nabijheid van Cairo, de mees-
te pijramiden, die men daar vindt, zijn waar-
schijnelijk door den Egijptischen koning cheops
vervaardigt, welke tot dat werk, 82 jaar lang
100,000 menschen aanwendde.
Wij hebben de bewustte zaak , waarover gij
spreekt, met onze eigene oogen gezien, en met
onze eigene ooren gehoord; wij twijflelen dus
geenzins niet aan de egtheid van hetgene, dat
gij verhaalt.
Wij werden heden verhaald, dat het leger der
republikeinsgezinden in Columhia dat der konings-
gezinden geheel verslagen heeft.
De grond der zaak, waarvan gij meldt, is
waar, maar zooals gij het verhaalt, ishetgansch
ongeloofbaar, ja dat heet ik eerst regt by ver-
grooting te spreken (*).
93.
Wees gij heden, mijn zoon! de vaderlijke be-
veelen gedachtige!-. Gij werdt gisteren door mij
bevoolen, om voor het volbrengen van uwe taak
niet uit te gaan , en tog deedt ge het evenwel.
(*) Zijn de werkwoorden heeten, lagchen, hakken, enz. ge-
lijkvloeijende werkwoorden ? En wanneer zij nu ^s zooda-
nig beschouwd worden, waarin 2ijn zij dan nog van deze
onderscheiden ?
4