Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 44 --
het leven, adem en alle dingen geschonken heeft,
en wie dus toekomt onze hoogste lof en vereering,
en het onbepaald vertrouwen onzes harts.
Deze man vereert die vrouw hoog van wegens
hare goede hoedanigheden; hij bidt haar aan.
Wij meenen evenwel rede te hebben, om te
gelooven, dat het meestal vooringenomenheid
is, want ons bedunkens, is zij van groove mis-
slagen niet vrij te plijten.
# 83.
De wijze van denken of het gevoel der meest
geachtste 'geleerden komen niet altijd overeen.
Sommigen van hen nemen iets aan en dragen als
eene onbetwistelijke waarheid voor, hetwelk door
anderen als was het de opgereimdheid zelfs ver-
worpen wordt. Hoe vele wijsgerige stelzels, de
vruchten der wijsheid dergenen, die het Chris-
tendom eene dwaasheid achten, en te hoog met
de menschelijke reden wegliepen, hebben niet
het licht aanschouwd; werden toegejuigd, doch
werden na eenige tijd weder gans en al verwor-
pen en werden bijkans vergeten, om weder voor
anderen plaats te maken. Hoe gelukkig is het,
dat wij in Gods woord een onfeilbare gits voor ons
geloof en wandel hebben, en hoe wenschelijk was
het, dat ieder mensch, wanneer het op zijne
dierbaarste belangen aankomt, zich alleen door "
haar liete lijden.