Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 —
aannemen. Hy bereide syn huijs als een die
sterven moest, maer vooral sogt hy syn siel Gode
synen Schepper met weldoen, op een Christelijke
wyse op te offeren. En soo was hy den roem en
de bloem, van alle die uijt Nederlandt ter zee
voeren. En syn naem den vijanden zoo verschrik-
kelyk, als het vel of de trommel van zisca den
Turken. Hy was van een laege afkomst, en is
door duysenden gevaeren, langs alle trappen, van
de minste, tot deesen hoogen staet opgeklom-
men. Nog seer jong, en van de Spanjaerds ge-
vangen , heeft hij in dien staet syn vader met
koussen breien onderhouden.
(j. blomhekt. De geschiedenissen van
het vereenigde Nederlandt.)
76.
Zijns naasten geluk met alle macht te bevorde-
ren, ziet daar onzer alle dure verpligting. Wij
zgn alle kinderen van eenen Vader; wij hebben
alle dezelfde behoeftens, alle dezelfde bestemming.
Hoezeer dus ook in spraak, zeeden of andere
opzichten van malkander verscheiden, moeten wij
ons tog als broeders en zusters beschouwen, en
ons als zoodanig dan ook behandelen. En te meer
moeten wij alzoo gezint zijn , daar fle leere des
Kristendoms , van welke wij beleiders zijn, ons
dienaangaanden de meest duidelijkste voorschriften
geeft, daar zij ons niet alleen zegt, onzen naaste
als ons zelve lief te hebben, maar ook beveelt
onze vganden zelf wel te doen, opdat wij ook