Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 38 --
71.
Beide waren met het opperbevelhebberschap
over het Rorneinsche leger bekleedt. De eerste
was voor het aangaan van eene veldslag, zijn me-
de amptgenoot was van een ander gevoel. Tekesttos
gebruik makende van den tijd, waarin hij het
leger beval, taste het Kartaagsch leger bij het
dorp Cannae aan, 216 J. v. C. De Romeinen lee-
den hier de grootste nederlaag; zij verlooren meer
als 50,000 man en hunnen voorzichtigen konsul
emiliiis paulus. WaS hak5ibal dadelijk op Rome
aangetrokken , misschien ware dan wel het lot de-
zer stad beslist. Hij voerde echter zijne troepen
naar de stad Capua in de winterkwartieren, waar
zg zich aan alle ongebondenheid overgevende,
de krggstugt ontwenden.
72.
Weldra leerden de Romeinen evenwel, dat
nANKiBAL niet onverwinbaar was, en de jonge
sciPio, welks vader en oom in deze bloedige krijg
aireede gesneuvelt waren, deedt de krggskans
spoedig eene andere wending nemen. Na de Kar-
tagers Spanje ontrukt te hebben, taste hij hun
in Afrika zelve aan, behaalde vele voordeden,
versloeg eindelijk den uit Italië teruggeroepenen
HiitNiBAL, en noodzaakte zoo de Kartagers (201
J. v. C.) tot eene vrede, die op voor hen zeer
vernederende voorwaarden geslooten werd.