Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 36 --
Bij alles dat men doen wil, dient men vooraf
wel te overleggen , of het bestaanbaar is met de
eisch onzes pligts : zonder dat rekenen wij ons
eenmaal mis, en misgrijpen ons deerelijk, terwijl
schade en schande ons zeker achtervolgt.
67.
In het kleine dorpje A..... stond eenen toorn,
die zeer bouvallig werd, en op zijde begon te
nijgen. Die is onlangs voor afbraak verkocht.
Men zal vooreerst de sleenen op elkander vleijen,
en ze naderhand tot andere eindens gebruiken.
De vrouw die ons dezen morgen ontmoete, en
die zoo vriendelijk neigde , is eene brave , ach-
tenswaardige vv'eduwvrouw, doch die door vele
rampen getroffen is geworden buiten hare schuld,
en alzoo genoodzaakt is geworden, haar huis te
koop te vijlen. Het was te wenschen, dat men
zich het lot dier brave vrouwe aantrok, opdat
zij niet tot armoede mag vervallen , en in eene
fatzoenlyke kring mag blijven verkeren.
68.
Mijn vriend! Berig uw broer, dat ik heden
niet bij hem komen kan , omdat drukke bezig-
heden mij zulks verhinderden.
Deze ongelukkige is reeds sints vijfjaren eene
verlaten weduwvrouw, die met drie vaderlooze
wezen in een kommervolle toestand verkeerdt,
en die zich in weerwil van haar zelf menigmalen
gedwongen ziet tot de milddadigheid der meer
gegoedde haar toevlucht te moeten nemen. -