Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
—. 35 —
» had, zoo ware ik niets. En al was het, dat
» ik alle mijne goederen tot onderhoudt der ar-
»men uitdeelde, en al was het, dat ik mijn
»ligchaam overgaf, opdat ik verbrand zoude
» worden, en had de liefde niet, zoo zoude het
» mij geene nuttigheid geven."
65.
Hebt, mijn vriend! een afkeer van den loogen,
want hy, die in staat is te kunnen liegen, ver-
toondt voorzeeker een zeer bedorven inborst. Hij ,
die zich telkens aan den loogen schuldig maakt,
veracht men en mistrouwt men, en in de daad
een loogenaar heeft reeds de eerste schreeden
gedaan , om eenen dief te worden (*).
Of men van zins is, die hulpbehoeftige te on-
dersteunen, is mij onbewust, dat moet zijn broeder
en hij weten: gij en hij weten intusschen zeer
wel, dat die man het dubbeld benoodigd heeft.
66.
De Heer A.....klaagt altijd over zijnen be-
dienden , en zegt dat hij altijd datgene, dat men
hem bestelt, verkeerd bezorgt; hij misdoet het
altijd. Voor het overige is hij een goed, wel-
meenend mensch. Erger is het in deze met den
huisbedienden van den Heer D...... die heeft
zeer misgedaan, daar hij zijn heer een aanzienlijke
somma geld ontstoolen heeft, en zich dus zeer
misgegreepen heeft.
(*) Is het hulpweikwooril worden ook een onregelmatig
■vverk-noorcl ?
3*