Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 32 --
58.
Menig mensch schijnt eer, aanzien en rijkdom
toe, alsof dit alles de kostelijkste bezitting was;
maar hij bedenkt daarbij niet, dat de dood wel-
ras scheidinge maakt tusschen deze ingebeeldde
voorrechten en den mensch. Helaas! hoe vele
zijn er niet, die alleen maar voor deze aarde en
derzelver genietingen schijnen te Ie Ven, die de
gedachte aan de dood eene verschrikking is, en
die het uitzicht op de storeloze vreugde der
eeuwigheid niet verblijden.
59.
De Geele Zee, ook wel golf van Ä'orea geheten,
legt aan de oostelijke oever van China. Dit zoo
sterk bevolkt en in zoo vele opzigten merkwaar-
dig land, waar zich eene geheele eigendomlijke
beschaving ontwikkeld heeft, was reeds voor
vele eeuwen een land, dat zich door eigen kunst-
vlijt voordeelig onderscheide, en daar de akker-
bouw , die hier door het hoge bestier des lands
zeer .bevordert wordt, welig bloeide. Maar de
verdere beschaving en verligting schynt bij de
Chineezen met tragen spoed of in het geheel niet
vooruit te gaan, daar zij eene heilige eerbied
hebben voor datgene, dat voor hen sints eeuwen
tot eene gewoonheid geworden is.
60.
In het kille noorden, waar zoo eene langdurige
en koude winter heerscht, gaf de wijze en goede
Schepper de bewooners dier landen een dier, dat