Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 31 —
in den morgen begon er van weerszijde eenen
heevigen strijd. De Hollanders, zich hunne min-
derheid niet bekreunende, toonden hier eene dap-
perheid hunne brave voorvaderen waardig. Na
drie uren vegtens koozen de vijanden het hazepad,
zijnde derzelver schepen, volgends de getuigenis
van PARKER zelf, zoo redloos geschooten, dat
het hen onmogelijk was , den strijd op nieuws
te beginnen. De roem van zouTSiAif, bentinck ,
die korte tijd hierna aan zijne bekomen wonden
overleedt, kissbergen en andere klonken door
ons Vaderland, en deden de hoop op beter tij-
den herleven.
57.
Heugt gij u niet meer, dat ik u voorleden
week gezegd heb, dat men met zonder moeite
niets wezenlijk kan uitvoeren. Gij zeidet mij
flusjes, dat gij geen kans zag, om door dit werk
te komen; maar, eilieve! ik bidde u, slaat dan
toch de handen maar eens aan het werk; span
uwe krachten eens in, en zie eens, of het niet
veel beter als "gij verwachtet zal gaan. Te zeggen:
ik ken niet, wil eigentlijk doorgaans zeggen:
ik heb geen lust. 01 een mensch kan zooveel te
boven komen, als hij maar gestaag met de ver-
eiste inspanning wil bezig zijn. Wilt dus, jonge
vriend ! niet zoo gezwind den moed laten zakken ,
maar maar beginnen met hetgene wat gij te doen
hebt; bij behoorlijke vlijt zal het dan zeker niet
tegenvallen.