Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 29 --
buitengewoone eere behoefdt te bewijzen; doch
dezulke vergeeten maar al te dikwijls den uit-
spraak des Bijbels, »dat alle ziel de overheden
en machten over hen gesteld onderworpen moeten
zijn ; want daar is geen macht," zoo is er ge-
schreven , »of hij is van God ingesteld. Hij is
een heerscher Gods op aarde, en draagt het
zweerd niet te vergeefsch."
53.
In de slag bij fValerloo verliet menige dappere
jongeling het leven , en storf zoo voor zijn va-
derland de heldendood. Hier werdt de heerlijk-
ste zegen op de dwinglandij bevogten , en het
vaderland uit zijnen vegerv toestand geredt.
Wanneer men door een mikroskoop een drup
water beschouwt, dan ontdekt men in hetzelve
menigmaal duizende levendige schepselen, en
staat verbaasd over de almacht en grootheid van
God, die zich zoo heerlijk in al het geschape-
nen vertoont, in het kleine zoowel als in het
groote, in de mier zoowel als in de grootste
natüurtoonelen.
54.
Bias, een der zeven Grieksche wijzen werd ge-
vraagd : () wat erger ware als het kwaad." Hij
antwoordde i » het niet te kunnen verdragen."
Zekere ongeweide schrijver zegt: »De meeste
onrust en verdriet komt daaruit voort, dat men
zich niet te matigen weet, en geen meester over
zich zelfs is."