Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 --
de voorrechten, die hij daar geniet, weettewaar-
deeren, die kan het niet onverschillig zijn, wan-
neer het Neerlands roem en eere geldt, maar
alles zal hij voor deszelfs belangen veil hebben.
46.
Peter de eerste, herschepper en wetgever
Ruslands , geraakte onder de hoogst moeijelijksle
omstandigheden tot den troon , en in een tijd,
dat de Russische natie nog in eene nacht van on-
beschaafdheid en onwetenheid verkeerde. Hij reis-
de na Holland en Engeland, om alhier kunsten
en wetenschappen te beoeflTenen, en ze vervolgens
in zijn rijk intevoeren. Door zijn krachtvol be-
stuur gelukte hij er in, de talloze zwarigheden
te overmeesteren, die zich hem voordeden, en
leide zoo den grond tot die verbazende macht,
welke Rusland heden ten dagen verkreegen heeft.
47.
Hebben wij hier op aard alle onze plichten
steeds getrouwelijk volbracht? Waren onze ge-
zintheden en handelingen steeds overeenkomstig
de goddelijke beveelen, wier volbrenging de men-
schen zoo heilzaam zijn! Och 1 hoeveel komen
wij hierin te kort. Maar leggen wij ons dan met
alle magt op onze verbetering toe. »God is
steeds het ontfermen gedachtig; hij heeft geen lust
in de dood eens zondaars, maar daarin dat hij
zich bekeert en leeft."
48.
Karel de twaalfde, koning van Ztceeden, wsls