Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 25 --
bevlekt is, behoefdt nimmer te vréezen, wat ook
de laster zijner vijanden versprijden mag. Hij ,
wie de rust in zich zelf vindt, en oprecht in
zijn wandel is, kan niets deeren; gerust gaat
deze zijn weg, wetende dat hij hierna een heerlijk
loon wacht. Gene voorrechten der wereld kun-
nen de rust en kalmte eevenaren, dat de deugd
zame smaakt bij de volbrenging der gebooden
van onzer aller Schepper en Heer.
44.
Mijne zoonen! hoort toch te alle tijd, de raden
uws vaders, en acht gij, mijne dochter! geenzins
klein de berisping uwer moeder. Besteed immer
mijne kinderen ! het oogenblik , dat men u geeft,
om u het verstand te vormen en u het harte te
vereedelen , want denkt, verlooren oogenblikken
keren nimmer terug. Dit leven is bestemd tot
eene gestage oeflenplaats onzer krachten en ver-
mogens die God ons geschonken heeft. Weest
dus immer uwe bestemming gedagtig, en ver-
liest die nooit uit het oog.
45.
Het gezicht, die eedele gave Gods, verschaft
ons eene groote veelheid van genoegens. Zij houdt
zich bezig en onledig met de voorwerpen op de
grootste nabijheid en op de verste afstand, zij
brengt ons velerlei kennis aan, en werkt met
wonderbaren invloed op alle de vermogens on-
zes geests.
Wie zijnen geboortegrond ter harte gaat, en