Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 24 --
41.
De leerzame geschiedenis is een school van
wijsheid en deugd. Zij geeft ons vele voorbeel-
den van brave menschen, die zich door hunne
deugden onderscheiden, en ook van menschen,
die door derzelver snode gedragingen de recht-
matige verachting van alle braven zich op de
hals haalden. Zij stelt ons deze voor ter navol-
ging, gene ter afschuwing. Daarbij oefendt de
geschiedenis onze oordeelkracht en geheugen, en
breidt de kring onzer kennis over vele wetens-
waarde zaken uit.
42.
"Wel Edel Heer! Ik heb Uw Wel Ed. missive
ontvangen, en met genoegen de belangrijke com-
missie vernoomen, door Uw Wel Ed. mij opge-
dragen. Daar ik de mand met brekende waar
niet op den toerkar durfde doen, zoo hoop ik
denzelven met andere gelegenheid te zenden.
Hiernevens evenwel de twee balen koffi door Uw
Wel Ed. mij opgegeven, wegende 428 ponden,
waarvan het bedrag 205 guldens. Ook nog tot
een staaltje drie pond thee van onderscheiden
soort, en hoop, dat het na genoegen mag zijn.
Ik recommandeere mij verders in Uw Wel Ed.
gunst en teeken mij enz.
N.
43.
Hij welks daden van zijne deugdzame gezinthe-
den getuigen , en welks geweeten zuiver en on-