Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 --
aanjbelangt; hoe verkeerd is het, zich op inge-
beeldde aardsche voorrechten te verhovaardigen,
daar wij toch bij onze dood dit alles moeten mis-
sen, Niet alleen worden wij zoo ongeschikt ter
vereedeling des harls; niet alleen maken wij ons
belachelijk in de oogen van andere : maar wat
meer zij , wij worden verwerplijk in de oogen
van God, want daar is geschreven : » God we-
derstaat den hovaardige, maar de nederige geeft
hij genade."
38.
In 1799 lande eene Engelsche-Russische leger-
inagt in Noord-Holland, en maakte aanvangelijk
eenige vorderingen , maar de Fransche en Holland-
6che krijgsbenden verj)ligten dezelve weldra, zich
weer in te schepen. Intussen waren wij toch
onzer vloot beroofd, daar de Schout-bij - nacht
storij dezelve verraderlijk zonder slag of stoot
de vijanden overgaf. — Eenige tijd later, in
1809, hervatteden de Engelschen hunne onder-
neeming ; zij landen met eene groote magt op het
eiland Walcheren , en namen Flissingen in na een
heevig bombardement. Maar de aanrukkende
Franschen, en vooral ook eene groote sterfte onder
dezelve, noodzaakte ze weder, om ook de Zeeuw-
sche eilanden weder te verlaten.
39.
Wie vele behoeftens gevoelt, en, zijne verlangens
tot alles uitstrekt, die leeft ongelukkig, want
onze begeertens kunnen niet altijd bevredigt wor-