Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 20 -=-
en wij bijna bezweiken, dan giet een ware vriend
balzeni in onze wonden, en de ramp, die ons
drukt, wordt licht, omdat de vriendschap dien
inet ons torst. Maar hebben wij dan een op-
rechte vriend verkreegen, dan behooren wij hem
ook hogelyk te waardeeren, en ons in alle onze
daden zulk een trouwe vriend waardig te belonen.
34.
Let eens, waarde jongelingen 1 op dezulke, die
lot zich zelve schijnen te zeggen: laten wij eten,
laten wij drinken , laten wij vrolijk zijn; op de-
zulken , die leven alsof er geen God was , die
aller werken gadeslaat. Meent ge, dat zij ,
wanneer zij zich volop in het genot van allerlei
zinlijk genot baadden, daarbij wezenllijk waar
genoegen en rust vinden ? Zij moogen zich al
voordoen, alsof niets hun bekommerde. 01 wan-
neer gij ze eens zag, wen zij in de eenzaamheid
aan zich zelf overgelaten zijn, of zij zich in ge-
wichtige omstandigheden des levens bevinden,
dan zoudt gij bezefien, hoe zeedelijk ongelukkig
de zondaar is, en van hoeveel gewichts daartegen
eene ware godvereering is.
35.
Regtgeaarde ouderen, die hefom het waar heil
hunner kinderen te doen is, geven hen vroeg
levende indrukken van God. Gelijk een bekwame
hovenier alles aanwent, om de jonge, teêre plan-
ten , die zijne zorg toevertrouwd zijn, op te
kweeken, en voordelig te doen opwasschen, zoo