Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 --
31.
Hoge oogen zijn de Heere eenen gruwel; doch
de nederige geeft hij genade: ook maakt hij zich
aangenaam bij de menschen. Denkt hier slechts
aan den hoogmoedigen Fariseër en den verslagen,
demoedigen tollenaar. De eerste verbeelde zich
in ware deugdbetrachting al zeer verre boven
andere uittesteeken; maar de ander badt in het
volle bezef zijner onwaarde. »Ik zegge u," zeide
onze Heiland, »deze ging af gereclitvaardigt na
zijn huis meer als die. Want eenen iegelij^en,
die hem zei ven vernedert, zal verhoogt worden,
maar die hem zeiven verhoogt, zal vernedert
worden."
32.
De rekenkunst bestaat in de rechte kennis der
getallen, en der betrekkingen, die zij op elkander
hebben; en de rekenkunde brengt deze kennis
in beoefening , en past ze toe op voorbeelden uit
het dagelij ksch leven. — Deze wetenschap heeft
eene alzins nuttige strekking, want niet alleen
is hij volstrekt onontbeerelijk in de meeste ge-
vallen des bedreivigen levens, maar ook nog
daarenboven is hij het machtigst middel ter ont-
wikkeling van 's menschen verstandelijke vermoo-
gens, en is dus eene grondige beoeffening dub-
beld waardig.
33.
Eene ware vriend kent men in de nood. Wan-
neer de zware last der tegenspoeden ons drukt
2*