Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18 --
lijkheid over, waar eeuwige vreugde heerscht.—
Ik wensch u ook alle voorspoed en geluk met
uwen eenigen innigen geliefden zoon. ^ij zal nu
weldra in eene alzins raoeijelijke betrekking in-
treeden: maar de uitgebreide kundigheden, welke
hij verzameld heeft, zullen hem meer als over-
vloedig in staat stellen, om voorspoedig in het-
zelve te slagen.
29.
Het doet mij hartenleed, te hebben vernoo-
men, dat de oudste zoon van onzen vriend P.....
zich zoo komt te misdragen. Och! dat deze toch
begreep hoeveel hartszeer hij hierdoor zijn oude
greize vader veroorzaakt; dan keerde hij veelligt
noch terug van die weg, die in zijn wisch ver-
derf zal endigen , dan was hg misschien noch
voor de deugd weder gewonnen.
30.
'Waarde vriend! Gelooft mijne trouwe vriend-
schapsraad , w anneer ik u vermaan , ja zelf u
bidt, dat gij tog die verkeerde weg vermeidt,
dat gij u op beter pad begeeft, en der stem des
gewetens gehoor leendt. Wat zullen de gevol-
gen zijn, indien gij zoo voortgaat; armoede en
schande zal uw bestendig deel zijn : want niet
slegts verkwist gij zoo uw geld en goed, maar
ook door iederen weidenkenden mensch wordt gij ,
zoo doenden , veracht, en daarboven vindt gij
uw verdiend loon in de knaging en wroeging
uwes geweetens.