Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 --
doorzicht, vergeleekea met datgene, dat hem
nog onbekend is, zeer gebrekig is.
Dronkenschap en ontugt zijn de twee gezellin-
nen , die eenen vroegen ouderdom en eene
vroege dood na zich sleepen.
De Heer M..... raadde dien man aan, als
hij weder in 't openbaar eene voorlezing wilde
doen , zich op meerdere eenvoudigheid te bevlij-
,tigen, nadien zijne weidse redeneringen iedereen
doodlijk verveelden, en meesttal zonder order
en zamenhang waren.
27.
Deze nacht werd door den nachtwacht allarm
gemaakt,' naardien in de katoendrukkerij bezijde
de rode brug brand ontstaan was. In weerwil
van de iever der spuitgasten is het gemeldde ge-
bouw benevens twee daaraan belendene huizen
geheel in de assche gelegt. Geen mensch is nog-
thands daarbij omgekomen, maar een groot aan-
tal meubels en goederen zijn daarbij eenen prdbi
der vlammen geworden. Men is van voornemens
eene kollekte te doen , om de slachtoflers van
deze brand eenigszins te gemoet te komen.
28.
Waarde vriend! Leef nog lange jaren tot heil
der uwe gezond, gezeegend en vergenoegd; smaak
steeds onophoudelijker de beste vreugde en de
eedelste genotten dezes ondermaanschen levens ,
en gaat eenmaal in de zalige gewesten der onsterf-