Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 --
eene de andere uitneemender achte als zich zelve;
en alle aangedane kwaad met zachtmoedigheid
verdragen werdt, en na de Christelijke zeden-
leer met liefde vergolden werdt. •
18
Zij , die in derzelver jongelingsjaren den kos-
telijken tijd goed besteeden, en zicli op de ver-
krijging van nutte kunst en wetenschap, en op
de beoeflening der deugd toeleggen, acht men en
worden gepreezen. Eenmaal zal het zaad, het-
welk zij in derzelver jeugd uitgestrooid liadden,
voor hun eene heerlijke oogst ^opleveren. Hoe
zoet zal hen dan de gedachte zijn dit aan vroe-
ger gedrag en vlijt te danken te hebbent Hoe
vroolyk vermogen zij dan op den afgeleiden weg
terugtezien!
19.
Maar wee! daartegen de ohbezonnene jongeling,
die de bekoorlijkheden der ondeugd verblinden,
en die zooveel tijd ongebruikt laat verlooren gaan.
Met rassche schreeden loopt hij na zijn verderf,
en de afgrond, in welke hij zicli stort, bemerkt
hij eerst, als het te laat is. — De geleerde ko-
ning SALOMO zegt: » Mijn zoon! bewaart mijne
»rede; en legt mijne gebooden bij u weg!
» Bewaart mijne gebooden , en leeft; en mijne
»wet, als de appel uwer oogen. Bindt ze aan
»uwe vingeren; schrijft ze op de tafel uwes
»harts. Zegt tot de wijsheid: gij zijt mijnen