Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12 --
de ondeugd loont eenmaal zich zelf; en jamme-
rend naberouw komt dan gewis te spaa. Trach
liever de vriendschap te verkrijgen van verstan-
dige en deugdlievende jongelingen; zie op hun-
lieder voorbeeld ; en laat hunlieder gedragingen
u de weg wijzen, die gij te bewandelen hebt,
om gerust en zonder knaging te leven.
16.
TijdverveeHng is eene pijnelijke ziekte; tijd-
verdrijf geneest denzei ven niet; maar alleen
slechts nuttige bezigheid. Nooit of nimmer kan
de luijaard in zijne rust waar genoegen verschaft
worden; het is eene dodelijke rust, hetwelk zijne
beste krachten verzwakt. Rust en onschadelijke
uitspanning is alleen maar geoorloofd na goed
volbracht werk. Wanneer de neivere werkman
des avonds in de schoot zijns huisgezins terug-
keerdt, hoe moge hij zich dan verblijden in het
midden der zijne de zoete rust te mogen genieten.
17.
»Wanneer uw vijand hongert, zoo spijzigt
»hem, wanneer hij dorst, zoo geeft hem te
» drinken, want zoo doende zult gij kolen vuur
» op zijn hoofd hopen." Hoe wenscheljjk was
het, df\t alle menschen zich steeds aan deze
schoone leer des apostels paulus herinnerden; dat
allen gaarne daaraan gehoor gaven. Deze aarde
ware wis een Paradijs, zoo alle menschen als
broeders tegen elkander gezind waren; als de