Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— II-
IS.
Waarvan komt het, dat men zoo meenigmalen
de boze zijn kwaad onstrafleloos ziet pleegen ?
Regeerdt er dan gene rechtvaardige Voorzienig-
heid, die in zijne gangen de gangen der menschen
gade slaat en lijdt? Én zouden dan dezulke, die
zich in het genot der zonde baden , geen geweeten
hebben, dat hun toeroept en vermaant? Of zoude
een volkomen booswigt die heilige stem , die ver-
heevene inspraak ook kunnen verdoven? Ziet
daar eenige vragen, wier beantwoording de na-
denkende leerlingen worden overgelaten.
14.
De schijnbare snaakse gezegdens en aardigheden
van dien man behagen ons geenzins. Zijn eenig
genoegen schijnt te zijn, zich in koffiehuizen en
societijten op te houden, en daar met andere de
draak te steeken, menige goedbloed verleegen te
maken, of hun, die gereed zijn, hem aantehoo-
ren, met laffe yertelzels op te houden. Zonder het
te bemerken wordt hij eevenwel den speelbal van
andere, en maakt zich "zelf belachelijk in de
oogen van 'Vele. Alle weldenkende houden hem
voor een luijaard en doeniet, die zijn eigen en
andere tot groote last is.
15.
Mijn lieve kind! Mijd de omgang met loszin-
nige en verstandeloze jonge lieden; denk: daar
men meê verkeerd, daar wordt men meê geëerd;.