Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Auteur: Kievits, H.A.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs & J. De Ruijter, 1854
3e herz. dr; 1e dr.: 1838
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 151 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205028
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal: voor de verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 --
Ihands blijkt het, dat de bewustte' zaak meer
als waarschynelyk wordt.
7.
Ce ongelukkige lodewijk de zestiende, die de
21 Januarij 1793 op een schavot te Parijs oni-
halsd werdt, was een goed koning, want hij
bezat een gevoelig, teerhartig hart, hij was zeer
medelgdend, en betoonde zich in vele opzichten
een beminlijk mensch : maar hij was geen goede
koning, want hij toonde die geestkracht niet te
bezitten,' welke een bekwame vorst in moeijelijke
tijdsomstandigheden behoordt aan den dag te leg-
gen. Nogthands blijft hij altijd eerien vorst, die
van wegens zyn onverdiend en beklagelijk uit-
einde, en vooral van wegéns de groote omwen-
teling , die onder zijne i'egering in Frankrijk
voorviel, in de geschiedenis eene aanzienlijke
plaats zal bekleeden,
8.
De arme kinderen, die van hunne ouders be-
rooft, als wezen door het land moeten zwerven,
kwamen de tranen in de oogen, toe zy als boos-
doeners van voor het huis dezes mans wierden
weggejaagt. Gelukkig zijn zij nu in het arme-
huis te B..... opgenoomen geworden, en genie-
ten aldaar eene liefderijke verpleeging.
Gelukkig hem, die er zijne lust in vindt, de
last der leidende menschheid te verlichten, en
deszelfs smarten te verzagtén, en wee hij , die