Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
als deeler, en de voorgaande deeler als deeltal, en herhaalt
dezelfde bewerking tot dat men een rest verkrijgt, die volkomen
op den voorgaanden deeler begrepen is; deze rest zal dan de
grootste gemeene deeler zijn, indien men vooraf geen gemeene
factoren heeft weggelaten. Zooals men hieruit ziet komt de be-
werking vrij wel overeen met die in de cijferkunst; in enkele
opzichten wijkt zij er echter van af.
Het kan namelijk gebeuren dat de coëfficiënt van den eersten
term des deelers niet begrepen is in dien van den eersten term
des deeltals en men dus breuken zou verkrijgen. Om dit te ver-
mijden vermenigvuldigt men dan het deeltal met zulk een getal
of zulk een vorm dat de deeling in geheele getallen of vormen
mogelijk wordt; hierdoor verandert de grootste gemeene deeler
blijkbaar niet, daar de factor, waarmede men vermenigvuldigt
geen gemeene factor wordt, omdat men niet beide met denzelfden
factor vermenigvuldigt.
Ter verdere verklaring en verduidelijking diene het volgende
uitgewerkte voorbeeld.
Den grootsten gemeenen deeler te zoeken van de vormen: