Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOHBEDE VOOB BEN EEBSTEN BBUK.
Niettegenstaande er verscheiden leerboeken bestaan voor het onderwijs in de
Algebra, en daaronder uitmuntende, vermeen ik toch, door de uitgave van
dezen cursus een leemte aan te vullen, die door velen met mij zal gevoeld zijn.
Alle onderwijzers toch, die bij de opleiding van jongelieden voor de eene of
andere betrekking, gebruik maken van de beginselen der stelkunst door J. Ba-
don Ghyben en H. Strootman , of zelfs van het werkje van J. C. J. Kem-
pezs, zullen met mij hebben ondervonden, hoeveel moeite het in den beginne
kost, den leerling een duidelijk inzicht in de zaak te geven, wanneer zij niet
vooraf reeds eenig denkbeeld van de algebraïsche bewerkingen hebben gekregen.
Als Leeraar in de wiskunde aan het K. I. voor de MARINE, speciaal
belast met het onderwijs in de Algebra, ondervond ik dit te meer, toen het
er op aankwam in betrekkelijk korten tijd een bepaalden cursus te doorloopen
uiet alleen, maar tevens te zorgen, dat zelfs diegenen, die bij hun komst op
het Instituut nog weinig of in het geheel niets aan de Algebra gedaan hebben,
het onderwijs gemakkelijk en met vrucht kunnen volgen.
Dit bracht mij op het denkbeeld, mijn krachten te beproeven aan het samen-
stellen van een cursus, zoodanig ingericht dat hij, zoo niet geheel, dan toch
grootendeels, de genoemde zwarigheden uit den weg ruimt, en die zoowel als
handboek bij mijn onderwijs, als ter voorbereiding voor ander hoogeronderwijs
kan dienen. In hoeverre ik in mijn doel geslaagd ben, zal de ondervinding
moeten leeren; de resultaten, die ik echter door het volgen van dezen cursus
verkregen heb, doen mij hopen geen nutteloos werk geleverd te hebben.
Het onderwijs in de Algebra behoort zich gemakkelijk aan te sluiten aan dat