Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
de rangletter x; doch om behoorlijk gerangschikt te zijn , moeten
de drie termen x^ vereenigd worden tot één term, waardoor
men dus verkrijgt:
evenzoo moeten de twee termen met x^ worden vereenigd tot:
—of +
Voor —ax-{~èx—2x moet men schrijven —(a — Ä+2)a:,en
— a~\-b — 3 wordt dan de term zonder rangletter, zoodat men
voor den gegeven vorm zal moeten schrijven:
(fl2 _ flÄ 4. _ (fl 4- d)x^ — (a _ ö -j- 2)ar — (a — 5 + 3).
Met inachtneming van deze wijze van rangschikking bewerke
men de volgende
voorstellen.
49^ Deel: a^ — b^c^ + ^ab^c + ^a^c^ — -h ia^b^) door
bc-ha^ — 2ac— 2ab.
50®. Deel:
— a^ door ax-\-2a — 5a;-1-5.
Tot meerder oefening kan men nog gebruik maken van de
voorstellen 24, 26. 33, 34, 35 en 36.
§ 06. Vormen, waarin de hoogste exponent van de rangletter 1,
2, 3, enz. is, noemt men vormen van den eersten, tweeden, der-
den, enz. graad. Zoo is een vorm van den eersten graad
ten opzichte van x als rangletter; — Zxy-^-bx"^ een vorm van
den tweeden graad, zoowel indien men y, als indien men x ala
rangletter beschouwt; — — q een vorm van den
derden graad ten opzichte van x als rangletter; 2a^——
een vorm van den vijfden graad ten opzichte van a als rangletter.
over het zoeken van den grootsten gemeenen deeler (ggd.),
§ 57. Wanneer een getal of tornt deelbaar is op een ander getal
of anderen vorm, dan noemt men het eerste getal of den eersten
vorm een deeler van den laatsten, Alzoo is 6 een deeler van 12,
a een deeler van «5, een deeler van x^—y"^ , enz. De vorm
6