Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
komt men in elke rest termen, waarin de exponent van de rang-
letter grooter is dan in de voorgaande rest, zoodat men de dee-
ling onbepaald zou kunnen voortzetten. Het volgende voorbeeld
op beide wijzen ontwikkeld znl dit duidelijk maken.
x^+ix^+Sx
—10.^2-)-3a;+9
—10j;2-20a;—30
rest 23x4-39.
Men staakt nu de bewerking, omdat de hoogste exponent in
de rest kleiner is dan in den deeler.
2°. enz.
—ilx*—£5x5
—enz.
Hoe verder men de deeling voortzet hoe grooter de exponenten
van de rangletter in de rest worden,
§ 55. Bij dit rangschikken heeft men nog een bijzonderheid in
het oog te houden. Zoo als men weet neemt men tot rangletter
gewoonlijk de letter, die het meest met verschillende exponenten
aangedaan is, en zoo mogelijk bij voorkeur een van de laatste
letters van het alphabet. Door behoorlijk rangschikken verstaat
men nu dat de rangletter met denzelfden exponent slechts in één
term voorkomt; men moet dus al de termen, die de rangletter
tot dezelfde macht bevatten, tot een term vereenigen door de
regels voor de optelling en aftrekking van gelijksoortige grootheden
gegeven. Heeft men bijv. den vorm:
aV — abx^-hbV — ax^~bx^ — ax-l-bx — 2x — a-i-b — 3
dan is deze vorm wel gerangschikt naar de afdalende machten van