Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
halve van de eigenschap van § 47. Om bijv. a^bc^d* te deelen
door a^b^c^xy merke men op dat beide vormen den factor aHc^
gemeen hebben; door dien weg te laten verkrijgt men:
a*bcW _ a^cd*
aHH^xy ~ l^'
Bij de behandeling der gebrokens zullen wij hierover nader
uitweiden.
§ 49. Bij de vermenigvuldiging in § 31 hebben wij gezien, dat
het product van een veeltermigen en een eentermigen vorm ge-
vonden wordt door al de termeu van den veeltermigen achter-
eenvolgens met den eentermigen te vermenigvuldigen. Moet men
derhalve een veeltermigen vorm deelen door een eentermigen,
dan zal men ook eiken term van den veeltermigen door dien
eentermigen moeten deelen en de alzoo verkregen gedeeltelijke
quotiënten vereenigen door de teekens + of —, overeenkomstig
den regel voor de teekens in { 45 gevonden.
Men heeft alzoo :
an-¥bn-cn^dn-en ^
n
—ax
In het eerste voorbeeld is elke term van het deeltal gedeeld
door den deeler n, dit gaf de gedeeltelijke quotiënten a, b, c,
d, e, welke door de teekens + en — vereenigd zijn op dezelfde
wijze als in het deeltal, omdat de deeler positiefis. In het tweede
voorbeeld is ax gedeeld op al de termen van het deeltal en dit gaf
de gedeeltelijke quotiënten ax,P, 1, welke vereenigd zijn door tee-
kens tegengesteld aan die van het deeltal, omdat de deeler negatiefis.
Men bepale de quotiënten van de vormen in de volgende
voohstellen.
aH^
—abêd^-y