Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
hebben wij dus voor de vermenigvuldiging van eentermige posi-
tieve vormen dezen regel :
Vermeniyvuldig de retallen coëfficiënten met elkander, plaats daar
achter al de verschillende letters of vormen die in de gegeven vor-
men voorkomen, en geef aan elke letter of vorm tot exponent de
som van de exponenten , waarmede die letter in de gegeven vormen
voorkomt.
Hierbij vergete men niet dat een letter zonder exponent altijd
kan beschouwd worden als de eenheid tot exponent te hebben,
voorstellen.
Ontwikkel de volgende producten :
3°. 51ai(;p + y)Xl6ac(p —J); 'è^xyia^ — ïab +
4°. 2a2 X 3a5 X 6a3; i:xY X H^Y X.\U^{x — yfX
X4a35(a;—y)*.
5°. 9 {x + yf X 0,04
7°. 20(a—5)2x6(a—5j'«Xl2(a—i^xflyl'+iX^x^f'^^iy^'^-^i.
8°. 2Vy? X Z^xMyt-i X ^^x^i'^ty^i-, lOVó^^s ^ Ihi'at-Hixfi X
9°. 2^{x—y)\x-\-y)* X Hi^ - y)\x + yf ^Zx + yffi x
X 5a2( 2® + yfP + ^ab{x — yf.
10°. 2a/-?x3a362i'X5a«-i'-W^.
§ 30. Voor het product van de vormen in het 10« voorstel
vindt men Zda^b^P en van zelf rijst de vraag, wat beteekent de
uitdrukking a". Volgens de bepaling voor de exponenten in § 6
gegeven, zou dit een product aanwijzen bestaande uit nul factoren
a, en dus niets voorstellen, zoodat het zou kunnen weggelaten
worden. Inderdaad kan dan ook de factor a" worden weggelaten,
doch niet omdat hij niets, dus O beteekent, want dan zou het
geheele product O zijn, maar omdat het een bijzondere wijze is