Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Hieruit blijkt dus dat men de haakjes, als er het teeken —
voor staat, mag weglaten, mits men de teekens van al de termen
van den tusschen haakjes staanden vorm omkeere. (Zie 5 18).
Wil men dus omgekeerd een vorm tusschen haakjes plaatsen,
dan moet men al de teekens van dezen vorm omkeeren, indien
het teeken — voor de haakjes komt te staan.
Indien het teeken + voor de haakjes staat, dan kan men de
haakjes weglaten, zonder dat de vorm daardoor eenige verandering
ondergaat.
Men zal derhalve den vorm Zx^ — + 4- a^^ — 5® — 6
op onderscheiden wijzen kunnen schrijven door telkens twee of
meer termen tusschen haakjes te plaatsen; aldus:
— 5®—6)
_ Zx* -f- (Zx^ _ 5® — 6)
— ( — 2^5-1-3®''—6®3_2®2-f 5«+6)
Zx^—(3x*— 2®2+5®+ 6).
§ 26. Nog verjneenen wij ten overvloede te moeten opmerken
dat alleen de coëfficiënten worden opgeteld en afgetrokken en niet
de exponenten; dat dus de som van a^ en a^ niet gelijk is aan
a®, maar omdat zij als ongelijksoortige grootheden niet
verder vereenigd kunnen worden; evenmin is éa'^A^ verminderd
met Sa^é gelijk aan a^b-, de grootheden, ongelijksoortig zijnde,
kan hun verschil alleen worden uitgedrukt door Asa^b^_ia^b.
voorstellen.
88°. Verminder: 3a — 25 +5c met 2a + 35 — 6c; ^p + _6r
met lp — 15r; ax — + cz met px — qy — rz,
39°. Insgelijks: 16®^ — 25®y + 25y2 met 9»2 _ s.ry _ ISyS;
8®3 _ 2®2y + Ixf - met + - 9y3. _
^6xY—7y* met 17®*+2®3y — — IBy».
40°. Vereenvoudig: 5®* — 2®^ + 6® — (3®^_2®+7);8/)2_
— 4pq — {9p^~6q^l; 2ax — 3by-h 5cs — 4a® + 2by'— 6cz).
41°. Insgelijks: a. 4(®+y;2+6(®-y)2_ |
b. 2aiy-l~qS)-6b(p^—q^>- j ) ' '