Boekgegevens
Titel: Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Auteur: Vries, B.L.
Uitgave: Nieuwediep: J.C. de Buisonjé, 1875-1882
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2528 : 3e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205001
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algebraïsche cursus ten gebruike van de adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
6°. 2o, 3(5, 4c, 5®, ay, hz. ^ 12°. (2fl + 3i + 2c>, (3a+5c)«,
(25 4-c)®, (9a + i-|-7c>,
(5a-)-2ê + 8c)®.
§ 17. Om de som te bepalen van eenige veeltermige vormen,
wier termen alle door het teeken + aan elkander verbonden zijn,
behoeft men deze vormen slechts naast elkander te plaatsen met
het teeken tusschen beide en daarna de gelijksoortige termen
te vereenigen, zoo als in de voorgaande § geleerd is. Men kan
toch eiken veeltermigen vorm, wiens termen alle door het teeken
-f- verbonden zijn, beschouwen als de som van zooveel eentermige
vormen als er termen in den veeltermigen vorm zijn; ter bepa-
ling dus van de som van eenige van zulke vormen heeft men
niets anders te doen dan bij herhaling den regel van de voor-
gaande § toe te passen. Men heeft alzoo ter bepaling van de som
van ax~\-hy, 2aa;+3iy + 52, 2x-\-3z, iax-i-^iz de volgende
bewerking:
O® + iy + 2a»-(-+ 5z 4-2» + 3j + 4«» +
a® + 2aa; + 2® + 4aa; + + 35y + + 32 + =
(7a + 2> + 4óy + (2A -f-
Gewoonlijk evenwel plaatst men dergelijke vormen zoodanig
onder elkander dat de gelijksoortige termen in dezelfde kolom
komen te staan, even als dit in de cijferkunst plaats heeft,
terwijl men dan iedere kolom afzonderlijk optelt, en deze ver-
schillende sommen, met het teeken -+- tusschen beide, naast elkander
plaats; aldus:
ax + öy
2ax + 3by + 5s
2» +3?
4aa! + 2iz.
(7a+2)« + 4iy-l-(2i+8>.
vooestellen.
Tel samen de volgende vormen:
13°. 5a + 7«4-3c, 4a+10c, 2a + 5«, lBi+6c, a + è+c.